Sadržaj rubrike
›› POMOĆ STRADALIMA U SISKU I PETRINJI
›› Odluka o oslobađanju plaćanja vrtića za djecu kojoj je propisana samoizolacija
›› Pravilnik o dopunama pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada DV Maslačak
›› Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića Maslačak
›› Pravilnik o upisu djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić Maslačak
›› Završni račun Dječjeg vrtića Maslačak za 2019. godinu
›› Plan nabave Dječjeg vrtića Maslačak za 2020. godinu
›› Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada DV Maslačak
›› Pravilnik o korištenju sustava video nadzora u Dječjem vrtiću Maslačak
›› Pravilnik o promicanju spoznaje o štetnosti uporabe duhanskih i srodnih proizvoda za zdravlje
›› Plan nabave Dječjeg vrtića Maslačak za 2019. godinu
›› Završni račun Dječjeg vrtića Maslačak za 2018. godinu
›› Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu
›› Zahtjev za upis u malu školu
›› Zahtjev za upis u redovni program
›› Pravilnik o zaštiti osobnih podataka u Dječjem vrtiću Maslačak
›› Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka u Dječjem vrtiću Maslačak
›› Pravilnik o upisu djece rane i predškolske dobi u dječji vrtić Maslačak
›› Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu
›› ODLUKA O PROVEDBI POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE U DJEČJEM VRTIĆU MASLAČAK
›› PLAN NABAVE DJEČJEG VRTIĆA MASLAČAK ZA 2017. GODINU
›› ZAKON O PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU (NN broj 10/97, 107/07, 94/13)
›› KATALOG INFORMACIJA
›› STATUT Dječjeg vrtića Maslačak GarešnicaE-mail lista
Primajte obavijesti o našim aktivnostima

POMOĆ STRADALIMA U SISKU I PETRINJI

Poštovani roditelji, prema uputama Hrvatskog crvenog križa možete se uključiti u akciju prikupljanja pomoći za stradale u Petrinji, Sisku i okolici.
Svaka Vaša pomoć je dobro došla.

Potrepštine koje možete donirati skupljat će se putem Gradskog društva Crvenog križa Garešnica sutra 30.12.2020. od 9 do 15 sati u prostoru bivšeg matičnog ureda. Možete se i obratiti Crvenom križu na broj 043 531 156.


Novčane donacije:
›› Odluka o oslobađanju plaćanja vrtića za djecu kojoj je propisana samoizolacija


›› Pravilnik o dopunama pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada DV Maslačak


›› Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića Maslačak

Upravno vijeće nakon pribavljene suglasnosti osnivača donosi Odluku o izmjenama i dopunama Statuta koja se nalazi na sljedećoj poveznici:

›› Pravilnik o upisu djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić Maslačak

Pravilnik o upisu djece u DV Maslačak možete preuzeti na sljedećoj poveznici:1 / 5 |  1 2 3 >  Last ›