E-mail lista
Primajte obavijesti o našim aktivnostima

Upisi djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić Maslačak u pedagoškoj godini 2020./2021.

OBAVIJEST
o upisu djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja
za pedagošku godinu 2020./2021.


Podnošenje zahtjeva za upis

Dječji vrtić Maslačak primat će zahtjeve za upis s ostalom potrebnom dokumentacijom za upis u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u razdoblju od 18. do 31. svibnja 2020. godine.
Zbog epidemije COVID 19 zahtjeve zajedno s ostalom potrebnom dokumentacijom potrebno je poslati preporučenom poštom na adresu: Dječji vrtić Maslačak, Petra Svačića 11D, 43280 Garešnica.

Za upis djeteta u vrtić potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:
-zahtjev za upis (podignuti u Vrtiću ili skinuti s mrežne stranice vrtića) – za one koji nisu popunili i dostavili Vrtiću
-presliku rodnog lista djeteta
-potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta (ne starija od 6 mjeseci), a za onu djecu koja u vrijeme upisnog roka nisu navršila godinu dana života, potvrda nadležnog liječnika te kopija knjižice procijepljenosti dostavljaju se naknadno
-kopija knjižice procijepljenosti
-potvrda o prebivalištu/boravištu za dijete (ne starija od 6 mjeseci), svrha izdavanja: upis u vrtić
-preslika važećih osobnih iskaznica oba roditelja
-potvrda o radnom statusu roditelja - elektronički zapis o radno pravnom statusu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
-potvrda visokoškolske ustanove o statusu redovnog studenta (za roditelje studente)
-dokaz o samohranosti roditelja (smrtni list za preminulog roditelja, rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta – kada je drugi roditelj lišen poslovne sposobnosti, kada mu je oduzeto pravo na roditeljsku skrb i kada je na dugotrajnom izdržavanju kazne zatvora)
-za djecu s teškoćama u razvoju - nalaz i mišljenje liječničkog povjerenstva Centra za socijalnu skrb ili Odluka drugog nadležnog tijela
-za svako dijete u obitelji mlađe od 18 godina rodni list ili izvadak iz matice rođenih
-rješenje mjerodavne službe o priznatom statusu invalida Domovinskog rata
-preslika rješenja o priznavanju prava na dječji doplatak. Uz rješenje, kao dokaz priložite potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kojom dokazujete da primate dječji doplatak
-za dijete u udomiteljskoj obitelji - sudsku odluku i rješenje Centra za socijalnu skrb o smještaju djeteta u udomiteljsku obitelj

Dokumentaciju je potrebno dostaviti u periodu od 18. do 31. svibnja 2020. godine

NAPOMENA:
• roditelji koji žele upisati dvoje ili više djece, za svako dijete trebaju posebno poslati svu potrebnu dokumentaciju
• molimo Vas da ispunite i privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka roditelja i djece te istu dostavite s ostalom potrebnom dokumentacijom

RAVNATELJICA

Maja Jurković, v.r.

Privolu možete preuzeti na sljedećoj poveznici:

Privola.doc