E-mail lista
Primajte obavijesti o našim aktivnostima

Upisi djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić Maslačak u pedagoškoj godini 2020./2021.

OBAVIJEST
o upisu djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja
za pedagošku godinu 2020./2021.

Podnošenje zahtjeva za upis

Dječji vrtić Maslačak primat će zahtjeve za upis s ostalom potrebnom dokumentacijom za upis u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u razdoblju od 18. do 31. svibnja 2020. godine.
Zbog epidemije COVID 19 zahtjeve zajedno s ostalom potrebnom dokumentacijom potrebno je poslati preporučenom poštom na adresu: Dječji vrtić Maslačak, Petra Svačića 11D, 43280 Garešnica.

Za upis djeteta u vrtić potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:
-zahtjev za upis (podignuti u Vrtiću ili skinuti s mrežne stranice vrtića) – za one koji nisu popunili i dostavili Vrtiću
-presliku rodnog lista djeteta
-potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta (ne starija od 6 mjeseci), a za onu djecu koja u vrijeme upisnog roka nisu navršila godinu dana života, potvrda nadležnog liječnika te kopija knjižice procijepljenosti dostavljaju se naknadno
-kopija knjižice procijepljenosti
-potvrda o prebivalištu/boravištu za dijete (ne starija od 6 mjeseci), svrha izdavanja: upis u vrtić
-preslika važećih osobnih iskaznica oba roditelja
-potvrda o radnom statusu roditelja - elektronički zapis o radno pravnom statusu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
-potvrda visokoškolske ustanove o statusu redovnog studenta (za roditelje studente)
-dokaz o samohranosti roditelja (smrtni list za preminulog roditelja, rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta – kada je drugi roditelj lišen poslovne sposobnosti, kada mu je oduzeto pravo na roditeljsku skrb i kada je na dugotrajnom izdržavanju kazne zatvora)
-za djecu s teškoćama u razvoju - nalaz i mišljenje liječničkog povjerenstva Centra za socijalnu skrb ili Odluka drugog nadležnog tijela
-za svako dijete u obitelji mlađe od 18 godina rodni list ili izvadak iz matice rođenih
-rješenje mjerodavne službe o priznatom statusu invalida Domovinskog rata
-preslika rješenja o priznavanju prava na dječji doplatak
-za dijete u udomiteljskoj obitelji - sudsku odluku i rješenje Centra za socijalnu skrb o smještaju djeteta u udomiteljsku obitelj

Dokumentaciju je potrebno dostaviti u periodu od 18. do 31. svibnja 2020. godine

NAPOMENA:
• roditelji koji žele upisati dvoje ili više djece, za svako dijete trebaju posebno poslati svu potrebnu dokumentaciju
• molimo Vas da ispunite i privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka roditelja i djece te istu dostavite s ostalom potrebnom dokumentacijom

RAVNATELJICA

Maja Jurković, v.r.

Privola.doc

Obavijest roditeljima o početku rada vrtićaPoštovani roditelji Dječjeg vrtića Maslačak,

Od 11. svibnja 2020. godine Dječji vrtić Maslačak počinje s radom koji će se provoditi prema propisanim Uputama i preporukama nadležnih institucija.
Prioritet uključivanja u vrtić imaju djeca čija su oba roditelja zaposlena ili djeca koja žive samo s jednim roditeljem te ne postoji druga mogućnost zbrinjavanja djece.

Prema uputama HZJZ-a preporučujemo ostanak kod kuće, a posebno:
-djeci s kroničnim bolestima (respiratornim, kardiovaskularnim, dijabetesom, malignim bolestima, imunodeficijencijama, djece s većim tjelesnim/motoričkim oštećenjima)
-djecu koja imaju povišenu tjelesnu temperaturu, respiratorne simptome poput kašlja i kratkog daha ili koja su pod rizikom da su mogla biti u kontaktu s osobama pozitivnim na COVID-19 ili su pod sumnjom da bi mogla biti zaražena koronavirusom
-djeci čiji roditelji/skrbnici/ukućani imaju jednu od navedenih bolesti
-djeci kojoj roditelji/skrbnici mogu osigurati siguran boravak kod kuće

Provođenje odgojno - obrazovnog rada organizirat će se na sljedeći način:
-u skupini će boraviti ograničen broj djece propisan preporukama i uputama nadležnih institucija
-izbjegavat će se kontakt djece različitih odgojno – obrazovnih skupina, a za svaku odgojno – obrazovnu skupinu naizmjenično će brinuti dva odgojitelja (svaki odgojitelj u jednoj smjeni)
-odgojitelji će s djecom što više vremena provoditi na otvorenom
-u planiranju didaktičke opreme pridavat će se prednost opremi glatkih, tvrdih površina koje se lako peru deterdžentom i vodom
-prilikom tjelesnih aktivnosti izbjegavat će se aktivnosti koje intenzivno ubrzavaju i produljuju disanje, brzo trčanje i druge oblike brzog kretanja djece
-prostori u kojima borave djeca redovito će se provjetravati vanjskim zrakom
-prolazak kroz zajedničke prostorije skratit će se na minimum
-u prostorima u kojima borave djeca izbjegavat će se svaki ulazak drugih osoba

Preporuke za roditelje:
-pozorno proučiti upute HZJZ-a
-pridržavati se uputa HZJZ-a i dječjeg vrtića vezanih u dovođenje djece u vrtić i odvođenje djece iz vrtića
-osigurati djetetu ostanak u domu ako je to ikako moguće
-na našoj Internet stranici pratiti sadržaje i aktivnosti za djecu koje se mogu provoditi kod kuće

OBAVIJEST O DOVOĐENJU DJECE U VRTIĆ OD 11.05.2020.g.

JKJK552020
›› Upute HZJZ

Poštovani roditelji,

aktualne upute Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo kojih se DV Maslačak obvezuje pridržavati u radu od 11. svibnja 2020. godine, a usmjerene ka zaštiti naših i vaših najmlađih i najranjivijih možete preuzeti na sljedećoj poveznici:

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Upute-vrtici-i-skole-29-4-2020-finalno.pdf

O potrebama dovođenja djece u vrtić, uz poštivanje svih navednih mjera, molimo vas da se prethodno javite u vaše vrtićke objekte ili na .(JavaScript must be enabled to view this email address)

Ove mjere poduzimamo u svrhu zaštite djece, naših radnika, ali i svih vas te vam svima najljepše zahvaljujemo na razumijevanju koje ste već uvelike pokazali!

›› Upute u dovođenju djece u vrtić

UPUTE_O_DOVOĐENJU_DJETETA_U_DJEČJI_VRTIĆ_za_web.docx1 / 2 |  1 2 >